La utilització d’implants dentals és la millor solució per a la reposició o substitució permanent d’una o diverses peces dentals.

Des que fa 50 anys, el Professor Branemark va realitzar el revolucionari avanç sobre el que es basa la tecnologia d’implants, aquesta tècnica no ha deixat d’evolucionar i guanyar reconeixement entre els professionals del sector dental, i els pacients, que cada vegada sol•liciten més aquest tractament.

Aquesta tècnica està basada en una àmplia investigació científica i això ha fet possible aconseguir resultats fiables que proporcionen una gran millora estètica i comoditat al pacient.

repocició exitosa de dents mitjançant implants
repocició de implants
repocició de implants detallat

 

L’implant dental és un cargol de titani elaborat de manera molt especial que és acceptat per l’organisme com a cosa pròpia. L’os creix ràpidament al voltant d’ell, produint-se una unió estable i de llarga durada.

Hem incorporat tècniques modernes de cirurgia guiada per ordinador CAD-CAM, per col·locar els implants de dents de manera més precisa i segura.

Per aconseguir la reposició d’una dent mitjançant un implant, cal col·locar el cargol de titani a l’os maxil·lar o mandibular. A sobre de l’implant es col·loca un Pilar que és un component de titani o de ceràmica que permet l’adaptació segura entre l’implant i la corona. Finalment es col·loca la corona que pot ser de ceràmica o resina segons les situacions. Per a fixar aquests components s’utilitzen cargols petits. Per aconseguir el resultat desitjat cal fer el diagnòstic precís de la situació, utilitzar els components adequats seguint en tot moment un protocol estricte i una tècnica de gran precisió.

RESULTATS ATRACTIUS I SEGURS

La reposició de dents amb implants dentals te molts avantatges en comparació de les solucions tradicionals de corones, ponts i pròstesis removibles. Heus ací diversos motius a favor dels implants:
• Els implants dentals semblen, se senten i funcionen com si fossin dents naturals.
• Les dents contigües no han de ser tallades per a servir de suport a la nova pròtesi realitzada.
• La col·locació implants a l’os estimula l’activitat òssia evitant l’atròfia que es produeix després de la pèrdua de les dents, assegurant un resultat estètic i funcional.
• Els implants no requereixen adhesius per al suport de la pròtesi, donant al pacient una sensació de seguretat.
• Es considera un tractament permanent si la higiene personal és l’adequada, doncs no hem d’oblidar que els implants estan col•locats en una part del organisme que conté molts bacteris i la manca d’higiene pot originar infecció a la zona implantada.

Reposició de dents mitjançant implants

MÈTODE DE TRACTAMENT

imp3
1. Examinar prèviament la situació. En primer lloc cal comentar amb el seu dentista la situació i les seves necessitats. Realitzar una adequada exploració i usar els mètodes diagnòstics adequats, que inclouen radiografies i escàner.
2. Inserció de l’implant dental. Habitualment es prepara l’os de forma molt curosa per a no lesionar les cèl·lules òssies. Seguidament es col·loca l’implant a l’os de manera que quedi firmament col·locat i se li col·loca un pilar temporal per a protegir-lo i que no entrin residus al seu interior.
3. S’espera el temps que calgui per a que es produeixi la integració òssia de l’implant i es retira el pilar temporal per a col·locar, a continuació, un pilar definitiu.
4. Es realitza una impressió del pilar col·locat, s’obté un model final a sobre del qual es confecciona la corona perfectament adaptada al pilar.

Els implants poden substituir una sola dent, un conjunt de dents o la seva totalitat

Actualment, i en les ocasions que ho permet, es pot col·locar el/s implant/s i la/les corona/es sobre ells en el mateix dia de la cirurgia. Això és el que anomenem la tècnica de “dents en un sol dia” o “càrrega immediata”. Aquesta ha estat una gran aportació que ha donat comoditat als pacients. Cal advertir però, que el professional és qui finalment haurà de decidir si això és possible o no, segons la qualitat de l’os del pacient i la zona a restaurar. A més a més, és important saber que encara que aquesta tècnica va guanyant adeptes, no tenim el mateix recolzament científic que tenim amb la tècnica convencional, atès que fa menys temps que l’emprem.

EL MILLOR TRACTAMENT PER REPOSAR DENTS:

  • És l’implant, per la satisfacció que dóna.
  • Per la seguretat a l’hora de menjar.
  • Per no necessitar recolzar-se en dents contigües.
  • Millora l’autoestima.Per més informació sobre la reposició de dents mitjançant implants. Fes click aqui