Pròtesis dentals

REPOSICIÓ DE DENTS MITJANÇANT IMPLANTS MAS CORONES

La reposició de dents mitjançant implants i corones pot ser per a reposar totes les dents o per reposar parcialment dents en determinats sectors de la boca.

La reposició de dents mitjançant implants serà la situació en la qual el pacient acudeix a la clínica sense dents o quan les dents que té estan en mal estat i no queda més remei que eliminar-los completament.

Implantologia Barcelona

En aquesta situació hi ha diverses possibilitats depenent de la quantitat d'os existent, de la funció que vulguem donar i de les possibilitats econòmiques.

Per reposar les dents de manera que el pacient pugui mastegar com si tingués la dentició natural, ens cal posar un mínim de 6 implants en l'arcada superior i entre 4 i 6 implants en l'arcada inferior.

Aquests implants adequadament col·locats, poden suportar una estructura fixa que reposa l'arcada dental perquè el pacient pugui mastegar per perfecta comoditat.

De vegades l'os que té el pacient és insuficient per col·locar el nombre necessari d'implants per poder dissenyar una pròtesi que recordi la dentició natural i en aquests casos col·loquem dues o quatre implants que aguanten dentadures ancorades amb sistemes de fricció que permeten una molt bona estabilitat de la pròtesi.

Implants Barcelona

La reposició parcial de dents mediantes implants serà la intervenció adequada per reposar certs sectors de la cavitat bucal que hagin perdut dents. Aquesta situació és la més freqüent i la fem servir ja sigui per reposar dents individuals sense tocar les dents contigües o bé per posar diversos implants amb les seves corones respectives en un sector determinat.

Demanar Cita